Πολιτικός Μηχανικός Πάτρα

Ιωάννης Τσιουρής

Ο πολιτικός μηχανικός Ιωάννης Τσουρής με τεχνικό γραφείο στην Πάτρα από το 2009 αποτελεί ένα σταθερά αναπτυσσόμενο γραφείο μελετών, επιβλέψεων και εφαρμογών τεχνικών έργων.
Δεν χτίζουμε μόνο σπίτια. Χτίζουμε όνειρα.