ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αξιόπιστo τεχνικό γραφείο στην Πάτρα από το 2009. Δεν χτίζουμε μόνο σπίτια. Χτίζουμε όνειρα.