ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΠΙΤΙΩΝ

Τα τελευταία χρόνια και κυρίως λόγω της παρούσας οικονομικής κατάστασης, όλο και περισσότεροι από εμάς προτιμούν την ανακαίνιση ενός ακινήτου που έχουν ήδη στην κατοχή τους, παρά την αγορά ενός νέου.

Προκειμένου να έχουμε το επιθυμητικό αποτέλεσμα, είναι πολύ σημαντική η επιλογή των κατάλληλων συνεργατών. Η εμπειρία του γραφείου μας, σε ανακαινίσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων εγγυάται για το αποτέλεσμα της εργασίας μας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

Η ανακαίνιση μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε λειτουργικά και αισθητικά τον χώρο μας, είναι πολύ οικονομικότερη λύση από την αγορά ή κατασκευή νέου ακινήτου, μας δίνει μεγαλύτερη ευελιξία σε αλλαγές.

Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι μικρότερος από την κατασκευή νέου ακινήτου και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών μπορεί να καταρτιστεί σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

διακοσμηση εσωτερικου χωρου σπιτιου

Τα στάδια που ακολουθούμε για την ανακαίνιση ενός σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου είναι τα εξής:

Πρώτη συζήτηση με τον πελάτη προκειμένου να διαπιστώσουμε τις λειτουργικές ανάγκες που πρέπει να εξυπηρετηθούν.

Επίσκεψη στον προς ανακαίνιση χώρο και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης.

Μελέτη και σχεδιασμός της ανακαίνισης

Καταρτισμός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος

Έγκριση από τον πελάτη

Εκτέλεση έργου