ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Το τεχνικό γραφείο ξεκίνησε τη λειτουργεία του το 2009. Αντικείμενο του γραφείου είναι η κατασκευή και ανακαίνιση κτιρίων, καθώς και οι υπόλοιπες υπηρεσίες μηχανικού, όπως έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ποιότητας, εκτιμήσεις ακινήτων κλπ.

Γιάννης Τσιουρής

Τσιουρής Ιωάννης - Πολιτικός Μηχανικός

Εκπαίδευση και κατάρτιση

Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών
Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών
Μεταπτυχιακό στις περιβαλλοντικές επιστήμες, σχολή θετικών επιστημών πανεπιστημίου Πατρών
Μέλος ΤΕΕ 2001
Ενεργειακός επιθεωρητής Ά τάξης

Επαγγελματική πείρα

Προστάμενος Τεχνικού Γραφείου και Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου (Πάτρα Αχαΐας), τεχνικός σύμβουλος σε θέματα διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικού ελέγχου.

Προϊστάμενος Εργοταξιακού Εργαστηρίου / Μηχανικός Διασφάλισης Ποιότητας, ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε

Μηχανικός Παραγωγής και Ποιοτικού Ελέγχου Πέττας Α.Β.Ε.Ε

Μηχανικός Παραγωγής, Εγκατάσταση και επίβλεψη λειτουργίας μηχανολογικού εξοπλισμού, ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.-ΤΥΡΑΣ Α.Ε