Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η διαδικασία αδειοδότησης μιας επιχείρησης μπορεί να είναι από αρκετά απλή και σύντομη έως αρκετά πολύπλοκή και χρονοβόρα. Ο χρόνος και η γραφειοκρατική διαδικασία αδειδότησης, εξαρτάται από το είδος της επιχείρησης, το μέγεθός της καθώς και από την τοποθεσία στην οποία επιθυμούμε την εγκατάσταση.

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αδειοδότησης.

Δικαιολογητικά νομιμότητας χώρου (πολεοδομική άδεια, βεβαίωση χρήσης γης)

Πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Χορηγείται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και η διαδικασία έκδοσής του εξαρτάται από την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας, το είδος της επιχείρησης, την επιφάνεια που καταλαμβάνει κ.α.

Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης. Εκδίδεται από τον Δήμο, έπειτα από αυτοψία.

Κατόψεις και τομές των χώρων, όπου θα αναφέρονται οι ακριβής τους διαστάσεις καθώς και οι χρήσεις τους.

ΕΜΕΙΣ

Μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο μας προκειμένου να αναλάβουμε την έκδοση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και την διεκπεραίωση όλης της διαδικασίας αδειοδότησης.

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ