ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Κατασκευή Κτιρίων

Αναλαμβάνουμε εργολαβικά την κατασκευή του έργου σας και την παράδοσή του με το κλειδί στο χέρι. Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε στον πελάτη το επιθυμητό αποτέλεσμα με έμφαση στην ποιότητα και στην ασφάλεια. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τον πελάτη-επενδυτή.

Η οργάνωση και διαχείριση της κατασκευής μας δίνει τη δυνατότητα, να παραδίδουμε τα έργα μας εντός χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού με άριστη ποιότητα κατασκευής.

Μελέτη Χώρου

Για κάθε τεχνικό έργο, μικρό ή μεγάλο είναι απαραίτητη η εκπόνηση της σχετικής μελέτης. Από την ορθή εκπόνηση και τη λεπτομερή εφαρμογή μιας μελέτης εξαρτάται η ποιότητα κατασκευής του έργου, καθώς και το τελικό κόστος και ο χρόνος αποπεράτωσής του.

Το τεχνικό γραφείο μας σε συνεργασία με μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων μπορεί να εκπονήσει κάθε είδους τεχνική μελέτη.

Επίβλεψη Εργασιών

Σύμφωνα με τους ισχύοντες πολεοδομικούς κανονισμούς για κάθε οικοδομική εργασία είναι υποχρεωτικό να οριστεί επιβλέπων μηχανικός. Η σωστή και υπεύθυνη επίβλεψη διασφαλίζει την ποιότητα κατασκευής του έργου, δίνει τις απαραίτητες λύσεις σε προβλήματα που προκύπτουν, εξασφαλίζει την τήρηση του προϋπολογισμού του έργου.

ο πολιτικός μηχανικός δίνει τα κλειδιά στους ιδιοκτήτες

Τεχνικό Γραφείο Ιωάννη Τσιουρή – Πολιτικός Μηχανικός

Το τεχνικό γραφείο μας είναι σε θέση να αναλάβει την επίβλεψη του έργου σας, με γνώμονα την ποιότητα της κατασκευής και την τήρηση προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος.