ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Σκοπός του εθνικού κτηματολογίου είναι η καταγραφή στα κτηματολογικά βιβλία όλων των δικαιωμάτων σε ακίνητα. Η κτηματογράφηση μιας περιοχής είναι η διαδικασία κατά την οποία όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν δικαιώματα στην υπό κτηματογράφηση περιοχή, οφείλουν να τα δηλώσουν. Η δήλωση γίνεται είτε με συμπλήρωση αίτησης και υποβολή της στο αντίστοιχο κτηματολογικό γραφείο της περιοχής, είτε ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής που βρίσκεται στη σελίδα του Εθνικού Κτηματολογίου, www.ktimatologio.gr

Η διαδικασία της κτηματογράφησης είναι υποχρεωτική και σκοπός της είναι, η οριστική χωρίς αμφισβητήσεις καταγραφή της ακίνητης ιδιοκτησίας.

Εθνικό Κτηματολόγιο

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας είναι:

  • Απλό αντίγραφο του τίτλου που τεκμηριώνει το δικαίωμα σε ακίνητο ( συμβόλαιο, πράξη αποδοχής κληρονομίας )
  • Αντίγραφο ταυτότητας
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα
  • Στοιχεία για τον εντοπισμό του ακινήτου. Ο πιο αξιόπιστος τρόπος εντοπισμού ενός ακινήτου είναι με τοπογραφικό διάγραμμα σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87. Ωστόσο εάν δεν υπάρχει τοπογραφικό διάγραμμα ο εντοπισμός του ακινήτου μπορεί να γίνει με αναφορά οδού και αριθμού ή μέσω της υπηρεσίας θέασης ορθοφωτογραφιών, η με χρήση GPS χαμηλής ακρίβειας.
  • Πιστοποιητικό μεταγραφής : σύμφωνα με ανακοίνωση του Εθνικού Κτηματολογίου στις 05/04/2019 το πιστοποιητικό μεταγραφής είναι πλέον προαιρετικό.

Τεχνικό Γραφείο Ιωάννη Τσιουρή – Πολιτικός Μηχανικός

Επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να σας ενημερώσουμε περαιτέρω σχετικά με τη διαδικασία κτηματογράφησης της ακίνητης περιουσίας σας.