ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Ο σχεδιασμός χώρου αφορά στη μελέτη και δημιουργία ενός χώρου. Ο εκάστοτε χώρος θα πρέπει εξυπηρετεί αποτελεσματικά τον σκοπό του και να προσφέρει ένα ευχάριστο και λειτουργικό περιβάλλον στους χρήστες του. Σκοπός μας είναι να κατανοήσουμε τις δυνατότητες του χώρου, τις λειτουργικές ανάγκες τις οποίες πρέπει να εξυπηρετεί, καθώς και το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα.

Με έμφαση τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση, σχεδιάζουμε και προτείνουμε λύσεις για κάθε χώρο. Ο σχεδιασμός ενός χώρου εσωτερικού ή εξωτερικού είναι το πρώτο βήμα για να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης, εάν πρόκειται για κατοικία, ή εργασίας, εάν πρόκειται για επαγγελματικό χώρο.

Σε συνεργασία με το πελάτη καταγράφουμε τις επιθυμίες του και τις ανάγκες του. Γίνεται αποτύπωση του υφιστάμενου χώρου. Σχεδιάζονται και προτείνονται λύσεις για το χώρο.

Εσωτερικό ανακαινισμένης κατοικίας