ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ένα τοπογραφικό διάγραμμα αποτυπώνει με ακρίβεια τα όρια μιας ιδιοκτησίας καθώς και τα υφιστάμενα και μελλοντικά ακίνητα που βρίσκονται μέσα σε αυτή. Το τοπογραφικό είναι απαραίτητο για την έκδοση οικοδομικής άδειας, καθώς και αγοραπωλησία γεωτεμαχίων και κτισμάτων.

Ένα τοπογραφικό δεν είναι απλά ένα σκαρίφημα του οικοπέδου. Πρέπει να αναγράφει τη δήλωση του μηχανικού, τη δήλωση του ιδιοκτήτη, τους όρους δόμησης που ισχύουν καθώς και φωτογραφίες του ακινήτου. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι συντεταγμένες των κορυφών θα πρέπει να αναφέρονται στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87.

Το κόστος ενός τοπογραφικού διαγράμματος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως, η έκταση, η κλίση, τα υφιστάμενα κτίρια, η ευκολία πρόσβασης και η απόσταση.